Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 3. maj 2023 afholder FANT – For A New Tomorrow ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes på Kigkurren 8C, 1, 2300 København S. kl. 18.30. Forslag (punkt 7) skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til fant@fant.dk Dagsorden til generalforsamlingen er følgende: Valg af dirigent Valg af referent Formandens beretning...

Onsdag den 3. maj 2023 afholder FANT – For A New Tomorrow ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes på Kigkurren 8C, 1, 2300 København S. kl. 18.30.

Forslag (punkt 7) skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes til fant@fant.dk

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab v. kasserer, Ralf Nielsen
  5. Forelæggelse af budget 2023 ved kasserer Ralf Nielsen
  6. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på 200 kr. om året
  7. Indkomne forslag og oplæg til årets aktiviteter
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  9. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
  10. Eventuelt

Tilmelding sker ved at sende mail til fant@fant.dk  senest den 26. april.

Mange hilsner
FANT-teamet