Vision
FANT skaber bedre livsvilkår for børn og unge i udviklingslande og bruger sport som afsæt

Gennem idrætsaktiviteter for børn, unge og handicappede organiserer vi sunde fællesskaber og uddanner ungdommen til demokratisk deltagelse.

Hele verden elsker sport. I lande over hele kloden er sport med til at forme lokalsamfund. Det forbinder folk. Det skaber et fælles sprog, som alle kan tale.

Idræt er passion, kærlighed, konkurrence – men samtidig også et stærkt redskab til at konfrontere samfundets udfordringer. Derfor tror vi i FANT på, at sport kan ændre verden. At det kan udvikle mennesker og samfund.

Vi bruger menneskers motivation og kærlighed til sporten til at skabe positiv forandring på forskellige samfundsniveauer i udviklingslande.

Manglende organisering, dårligt lederskab og udbredt fattigdom hæmmer mange steder mulighederne for, at børn, unge og handicappede kan dyrke idræt under ordentlige forhold.

Samtidig er fordomme om køn og handicappede med til at ekskludere enkelte grupper. Vi har derfor et særligt fokus på de mest udsatte og sårbare grupper.

For vi mener, at alle mennesker i verden – uanset køn, alder, handicap eller oprindelse – skal have adgang til organiserede idrætsaktiviteter og fællesskaber.

Og vi tror på, at de fællesskaber kan skabe både personlig og samfundsmæssig forandring.

FANT's HISTORIE

  • FANT begyndte sit arbejde i Sierra Leone i 2012.
  • Det skete med projektet ’Football For Unity’, der havde fodbold i fokus.
  • Med projektet har FANT sikret, at 10.000 unge nu dyrker idræt i organiserede foreninger.
  • FANT er en medlemsbaseret NGO med et lille sekretariat og mange frivillige