🇸🇱 Sierra Leone

Land

FANT Sierra Leone

Partner

2012

Start

Football for unity

Om projektet

I projektet ”Football for Unity” organiserer FANT gennem idrætsforeninger børn og unge i sunde fællesskaber og opdrager til demokratisk deltagelse. Konkret sikrer FANT muligheden for, at 10,000 børn og unge i Sierra Leone kan dyrke idræt gennem oprettelse og vedligeholdelse af idrætsforeninger. I foreningerne udvikler FANT rollemodeller, der inspirerer og støtter børnene i hverdagen. Børnene skoles igennem foreningerne i demokratiske principper, som de kan få gavn af i mange forskelige aspekter. Desuden uddanner foreningerne børnene i menneskerettigheder, heriblandt pigers rettigheder, som på forskellige workshops diskuteres og undersøges. FANT skaber således idrætsforeninger, som er mere end blot foreninger – foreninger, som tager et socialt og menneskeligt ansvar i lokalområderne.
ImageImageImage

Sporten

FANTs 10 idrætsforeninger i Sierra Leone danner ramme for 10.000 børn og unge, som hver dag aktiveres gennem sport. Idrætsforeningerne og sporten generelt bruges som et redskab til at lære børn og unge at indgå i fællesskaber på tværs af social status, køn, alder, etnicitet, religion osv. Foreningstanken anvendes til at opfostre børnene til frivillighed, sammenhold og organisering. I Sierra Leone lever børn og unge et hårdt liv med mange pligter og bekymringer. Foreningerne skaber et frirum for børnene, hvor der er plads til leg, mulighed for at danne venskaber og frihed til at drømme om en bedre fremtid.
Image
Image

Demokrati

Foreninger er i deres natur demokratisk opbygget. Her skoles medlemmer i demokratiske principper og kollektive beslutninger. Fant arbejder i idrætsforeningerne med at stimulere forståelsen for demokratiske rettigheder og pligter ud fra den antagelse, at idrætsforeningerne fungerer som et ”lille demokrati”. Medlemmerne lærer for eksempel om mødedeltagelse, planlægning og bestyrelsesarbejde – og så får de mulighed for at give deres stemme til kende og høre andres holdninger. Færdigheder, som de kan tage med sig ud i det store demokrati, og som kan gøre dem til aktive medborgere med evne og lyst til at deltage i samfundet.

Menneskerettigheder

Alle mennesker har rettigheder. Alle børn har ret til at lege og alle børn har ret til en fremtid. FANT arbejder især med at uddanne børn og kvinder i deres rettigheder for at sikre, at disse bliver overholdt. I et land som Sierra Leone er meget få borgere oplyste i deres rettigheder, hvilket skaber grundlag for magtmisbrug og overtrædelse af menneskerettigheder. Når du støtter Fant, hjælper du mere end 10.000 børn og unge, heriblandt piger, med at kende til deres rettigheder og derfor med at kunne deltage aktivt og kritisk i deres samfund.Vi tror på, at det skaber grundlag for et bedre Sierra Leone i fremtiden.

Image
Image

Football for Unity er tæt knyttet til FNs Verdensmål, specielt Mål 3: Sundhed og trivsel samt Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Image
Image