Come back stronger
  • Land: Sierra Leone
  • Lokal partner: Flying Stars Amputee Football Club
  • Opstart: 2019

Om projektet

I Sierra Leone er der stor diskrimination mod mennesker med handicap. De handicappede er geografisk spredt ud over hele landet og generelt meget uorganiserede og ekskluderede fra samfundet. I dette projekt samarbejder FANT med fire amputee fodboldklubber fra de fire største byer i Sierra Leone. Fodbold har nemlig vist sig at være et stærkt redskab til at organisere og inkludere de handicappede. Gennem fodboldorganisering og -netværk kæmper fodboldspillerne fra de fire klubber for at skabe større inklusion for handicappede i samfundet.

Idræt for handicappede er ikke et nyt koncept men potentialet i at bruge idrætten som et magtfuldt, billigt redskab til at sikre større inklusion i samfundet og bedre vilkår for handicappede er først ved at sprede sig for alvor. Idræt for handicappede kan både ændre omverdenens syn på mennesker med et handicap, men også være med til at ændre handicappedes syn på sig selv. Målet med dette projekt er således via idræt og fællesskab at motivere mennesker med et handicap til at udfolde fuldt potentiale og kæmpe for positive forandringer i samfundet. Sport kan reducere stigmatisering og diskrimination af handicappede og samtidig kapacitetsopbygge mennesker med et handicap til at opnå deres fulde potentiale og kæmpe for positive forandringer i samfundet.

Gennem workshops om menneskerettigheder og træning i forskellige specifikke færdigheder som eksempelvis landbrugsdrift, skrædderi mm. giver FANT individer og rollemodeller en ballast til at gå forrest i kampen om at skabe bedre levevilkår for mennesker med et handicap i Sierra Leone. Netværket af fodboldspillere udgør en stærk demokratisk opbygget civilsamfundsorganisation, som hjælper alle handicappede i Sierra Leone med at blive inkluderet i samfundet.

Jonathan Richter er ambassadør for projektet med Flying Stars Amputees

og er tidligere dansk fodboldspiller, som i 2009 blev ramt af et lyn under en fodboldkamp. Han fik amputeret sit ene ben, og derved var hans karriere som professionel fodboldspiller definitivt slut. Se den korte dokumentar og ham, hans besøg i Sierra Leone og projektet her:

Projektet er tæt knyttet til FNs Verdensmål, specielt Mål 3: Sundhed og trivsel samt Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.