Hvad er Connected Leadership?

Connected Leadership er et unikt 5-dages ledelsesprogram i Sierra Leone med fokus på fordybelse.

Connected Leadership  udfordrer deltagernes syn på verden for at give større selvindsigt og dermed danne grundlag for at blive en mere forbundet leder.

Ledelsesprogrammet er grundlagt på filosofien om, at god ledelse ikke læres i et undervisningslokale, og det har til formål at flytte deltagerne ud af deres trygge omgivelser og ind i et helt andet miljø end de befinder sig i til daglig.

Ved at give plads til at fordybe sig i faktiske situationer frem for teori, kan deltagerne spejle deres nuværende tilgang til ledelse, mål og gennemslagskraft og reflektere over dette for at identificere, hvem de ønsker at være som leder, og hvordan de kan udvikle deres lederpotentiale.

“For mig har de sidste fem dage været livsændrende. Der er ikke noget rigtigt eller forkert, og det har været klart fra dag ét. Der er bare tid til at forstå hvem du er, og hvad der driver dig”
Roger Dekkers, Connected Leadership 2023-deltager

Connected Leadership er for deltagere som

  • er åbne for nye måder at se sig selv og livet på, og som har en interesse i, hvordan man kan skabe autencitet igennem en forståelse af hvem du er, og hvad der er vigtigt for dig.
  • er klar til at blive udfordret på deres synspunkter i omgivelser, der opfordrer til refleksion, og som samtidig har et ønske om at reflektere, hvilket er afgørende for at opnå mest mulig læring.
  • mener at alt er forbundet på den ene eller anden måde, hvorfor deltagelse kræver en tankegang præget af åbenhed og nysgerrighed for at udforske og opfordre til forskellighed.

I løbet af de fem dage vil deltagerne

  • blive udfordret på synspunkter og værdier, både som individ og som leder.
  • stifte kendskab med ledelseserfaringer fra en NGO født med et formål, og som tiltrækker følgerskab som en forudsætning for succes, ikke på grund af succes.
  • være fokuseret på at skabe forbindelser og styrke deres evne til at hjælpe dem omkring dem.
  • reflektere og føre dagbog for at bringe så meget inspiration og så mange Sierra Leone-øjeblikke med hjem som muligt.
Image
“Jeg tror ikke, der er den store forskel på at være leder i en stor, international virksomhed og at være træner eller community-leder i et af vores communities, fordi det handler om dine forbindelser til de mennesker, du leder. Hvis du ikke har forbindelse til de mennesker, du arbejder med, kommer du ikke til at lede en stor international virksomhed eller et fodboldhold.”
Cecilie Hauerberg, facilitator, Connected Leadership.

Hvordan kan Connected Leadership fastholde lederskab i din virksomhed eller organisation?

Den vigtigste læring som alle deltagere tager med hjem, er en dybere forståelse af hvem de er, og hvem de ønsker at være som ledere. Gennem denne dybere forståelse af hvem de er, bliver de også bedre i stand til at opnå indflydelse og gennemslagskraft ved andre.

“Når vi er mere forbundet, er vi mere målrettede. Og når vi er mere målrettede, har vi mere energi. Vi leder andre med større entusiasme. Vi er i stand til at påvirke andre på en langt mere autentisk og forbundet måde”
Steve Hall, facilitator, Connected Leadership.

Ved at komme ud af undervisningslokalet, tvinges deltagere til at sænke paraderne og lære at navigere i et miljø hvor de ikke ved præcis hvad de møder. Og det er netop det der skal til, for at være en god leder i dag.

Conncted Leadership er for både enkeltpersoner, der ønsker at udvikle deres lederpotentiale, og for små og store grupper, der ønsker at vokse som et team.

Ved gradvist at udvide antallet af ledere, der har været igennem ledelsesprogrammet, skabes en gensidig forståelse af hvad god ledelse er, som derved sikrer forankring i organisationen.

Image

Hvornår kan jeg deltage?

Programmet for Connected Leadership kører to gange om året, med det første hold i januar/februar og det andet hold i oktober/november.

Vi har stadig ledige pladser på næste hold i oktober/november 2024, så tøv ikke med at række ud til Cecilie Hauerberg for at høre mere. Kontaktinformation findes lidt længere nede på siden.

Pris

Det koster USD $5.000 at deltage i Connected Leadership (eksklusiv flybillet).

Hvem er holdet bag?

Cecilie Hauerberg fra FANT, som stiftede organisationen i 2012 med en vision om, gennem idrætsaktiviteter for børn, unge og handikappede, at organisere sunde fællesskaber og uddanne ungdommen til demokratisk deltagelse og menneskerettigheder i Afrika.

Steve Hall, som har brugt mere end 25 år på at hjælpe enkeltpersoner, teams, organisationer og lokalsamfund med at skabe energi og entusiasme. Han er forfatter til bogen ”Another set of lenses” og har arbejdet med ledelsesuddannelse med fokus på fordybelse i Afrika i mere end 10 år.

Sidst, men ikke mindst, dannes teamet også af deltagerne fra din virksomhed eller organisation, som i fællesskab levendegør Connected Leadership.

Vil du vide mere?

Hvis du vil have en personlig introduktion til Connected Leadership og hvilke læringsmetoder der bruges i uddannelsen, er du meget velkommen til at kontakte Cecilie:

cecilie@fant.dk
+45 31181523

Connected Leadership understøtter ambitionerne i verdensmål 4, “Kvalitetsuddannelse”, som handler om at sikre uddannelse og fremme læringsmuligheder for alle.

Connected Leadership understøtter også ambitionerne under SDG 17, “Partnerskaber for handling”, da de relationer, der gennem uddannelsen skabes mellem din virksomhed og FANT på sigt også kan styrke bæredygtig udvikling i Vestafrikas lokalsamfund.

Samtidig faciliteres Connected Leadership af FANT, som er en ambitiøs NGO dedikeret til at skabe et sundt rum for børn og unge i et af de fattigste lande i verden. Du kan læse mere om, hvordan FANT bidrager til fem af verdensmålene her.