FANT og Verdensmålene

FANT er en ambitiøs NGO, dedikeret til at skabe et sundt frirum for børn og unge i verdens fattigste lande

Image

FANT giver hver dag tusindvis af børn og unge i verdens fattigste lande et frirum, hvor leg og læring øger ligheden, sundheden og den demokratiske forståelse.

Helt konkret organiserer vi børn og unge i sunde fællesskaber gennem idrætsforeninger og uddanner dem til demokratisk deltagelse. På den måde bidrager vi til fem af FNs Verdensmål.

Omdrejningspunktet i FANT er de lokale rollemodeller, der inspirerer og støtter børnene i hverdagen – til at mødes om sport, leg og læring. Børnene lærer sig selv og andre børn at kende med udgangspunkt i demokratiske principper, der styrker deres udvikling og forståelse af ligeværd, ligestilling og lige muligheder, blandt andet pigers rettigheder. FANT er derfor meget mere end blot idrætsforeninger. Vi er foreninger, der tager et socialt og menneskeligt ansvar i lokalområderne – og styrker den organisatoriske udvikling og den enkeltes kompetencer langt uden for foreningens regi.

Gennem sport og leg sikrer vi lever et sundt liv og fremmer trivsel

FANTs mange idrætsforeninger i Sierra Leone danner ramme for mere end 10.000 børn og unge, som hver dag aktiveres gennem sport, leg og læring. På den måde bidrager FANT aktivt til FNs Verdensmål 3 og Verdensmål 5.

Idrætsforeningerne og sporten bruges også til at lære børnene og de unge at indgå i sunde fællesskaber på tværs af social status, køn, alder, etnicitet, religion osv. Foreningstanken, som vi kender så godt fra Danmark, bidrager til en stærk oplevelse af frivillighed, sammenhold og organisering. I Sierra leone lever stort set alle børn og unge et hårdt liv med mange pligter og bekymringer. Foreningerne skaber et frirum for børnene, hvor der er plads til leg, mulighed for at danne venskaber og frihed til at drømme om en bedre fremtid.

Image
Image
Image
Image
Image

Vi skaber en ny fremtid ved at øge børns og unges demokratiske forståelse

Vi skaber stærke samfund og institutioner ved at styrke børn og unges demokratiske forståelse. På den måde bidrager FANT aktivt til FNs Verdensmål 11 og Verdensmål 16.

Vores foreninger er demokratisk opbygget og uddanner vores medlemmer og medarbejdere, børn og unge, i demokratiske principper og kollektive beslutninger. Hver dag arbejder vi med at stimulere forståelsen for de grundlæggende demokratiske rettigheder og pligter ud fra den antagelse, at foreningen fungerer som et ”lille demokrati”. Man lærer, for eksempel, om mødedeltagelse, planlægning og bestyrelsesarbejde – og giver alle mulighed for at bidrage, ytre sig og høre andres holdninger. Det er færdigheder, vores medlemmer kan bruge – også uden for foreningen – og som gør dem til aktive medborgere med evne og lyst til at deltage i lokalsamfundet og i styrkelsen af institutioner generelt.

FANT er tæt på den forskel, du gør

FANT er skabt af ildsjæle. Vi er selv til stede i områderne og arbejder hver dag tæt på de organisationer, virksomheder og rollemodeller, der er med til at skabe varig forandring. På den måde bidrager FANT aktivt til FNs Verdensmål 17.

Vi tror på, at leg og læring i foreningslivet skaber et godt grundlag for et bedre lokalsamfund og et stærkt fundament for forandring i regionen. Vores foreninger drives af lokale trænere og rollemodeller. De sætter en ære i at motivere børn og unge til at forlade gaden og det hårde liv i byerne og søge ind i en stærk og tryg, forening, hvor samværet, kammeratskabet og selvværdet hyldes. Vi er selv til stede i områderne, vi arbejder i, og derfor kan vi dag til dag sørge for, at FANTs midler bruges effektivt og så tæt på børnene og de unge som muligt. Det er vores mål, at du kan mærke den forskel, du gør – og vi stræber hele tiden efter at forbedre vores kommunikation, så FANTs arbejde forbliver så transparent og tydeligt som muligt.