Om FANT

Hvis du skal huske FANT for to ting, er det, at vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for børn og unge i udviklingslande. Og at vi bruger sport som afsæt for alt, hvad vi gør.

Det gør vi, fordi vi elsker sport. Fordi sport er et universelt sprog. Og fordi sport skaber sunde fællesskaber.

Ved at indgå partnerskaber med lokale græsrødder og organisationer, hjælper vi med at etablere og udvikle selvkørende foreninger. Vi støtter udviklingen gennem uddannelse i demokrati, menneskerettigheder, lokal lovgivning, fundraising, sunde vaner og meget mere.

Hvis du skal huske en tredje ting om FANT, er det netop denne: At vi hjælper og støtter, men at vi også kræver, at projekterne skal kunne drives lokalt af lokale kræfter.

Vi har særlig fokus på de mest udsatte og sårbare grupper. Børnene, pigerne og de handicappede. Og vi støtter de stærkeste i at gå forrest som rollemodeller, trænere, anførere eller arrangører. På den måde giver fællesskaberne på samme tid de svageste en chance og de stærkeste et ansvar.

Vi ved godt, at det for mange danskere kan være svært at forholde sig til de daglige udfordringer i mange af Afrikas lande. Derfor gør vi os umage med at sikre en klar og håndgribelig kobling mellem de ideer og kampagner, vi lancerer i Danmark, og de projekter vi støtter og driver i Afrika.

Og vi garanterer, at alle midler rent faktisk bliver brugt på de udviklingsprojekter, de er tiltænkt. I FANT er al form for korruption uacceptabelt og fordyrende mellemled unødvendige.

Naturligvis sørger vi også for at dokumentere og fortælle om det arbejde, vores medlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere og frivillige bidrager til. Det er vigtigt, at de har tillid til os og føler sig både hørt, set og inddraget.

Og så insisterer vi på at have det sjovt.

Hjælpearbejde skal ikke være en daglig kamp. Medmindre det er en fodbold- eller håndboldkamp selvfølgelig.