Om Fant

FANT – Football for A New Tomorrow er en humanitær organisation, der arbejder for, at alle mennesker i verden – uanset køn, alder, handicap eller oprindelse – skal have adgang til organiserede idrætsaktiviteter og -fællesskaber, samt at disse fællesskaber skaber både personlige og samfundsmæssige forandringer.

FANT udvikler lokale rollemodeller i de udsatte grupper. Rollemodellerne inspirerer og støtter den ønskede forandring. På workshops uddanner FANT afholder i de udsatte grupper workshops om blandt andet menneskerettigheder, demokrati og ligestilling. Disse workshops skaber konstruktive diskussioner og debat om nuværende forhold og drømme om fremtiden.

FANT blev stiftet i 2012 af Cecilie Hauerberg og Erik Rasmussen i forbindelse med projektet “Football For Unity” som hummel og DGI på daværende tidspunkt var samarbejdspartnere i. “Football for Unity” har siden 2015 været drevet af FANT.

FANT har siden begyndelsen i 2012 skabt forandring for mere end 100,000 mennesker i verdens fattigste lande. Over 500 lokale sportstrænere er blevet uddannet i konflikthåndtering, demokratiske principper, menneskerettigheder og pædagogiske principper, hvilket har gjort dem til rollemodeller og frontfigurer i kampen for mere retfærdige og sunde samfund. Gennem velorganiserede idrætsaktiviteter har mere end 20.000 børn, unge og handicappede lært om ansvarlighed, at komme til tiden, beslutningsdygtighed, lederskab, motivation og konflikthåndtering, hvilket ikke blot er kriminalitetsforebyggende men også jobforberedende. Organiseringen i (idræts)foreninger skaber forståelse for demokratiske principper og vigtigheden af et stærkt lokalsamfund i kampen for at nedbryde nogle af de grundlæggende strukturer, som ligger til grund for fattigdom, ulighed mellem køn, diskrimination mm