Indkaldelse til FANT Generalforsamling 2024

Onsdag den 3. april 2024 afholder FANT – For A New Tomorrow ordinær generalforsamling for 2024. Generalforsamlingen afholdes på vores nye kontor i Match Padel Studio på Lemberggade 15, 2300 København S. fra kl. 18.00 – 19:30, og vi vil i løbet af aftenen stille noget let forplejning samt drikkevarer til rådighed. Hvis du er...

Onsdag den 3. april 2024 afholder FANT – For A New Tomorrow ordinær generalforsamling for 2024.

Generalforsamlingen afholdes på vores nye kontor i Match Padel Studio på Lemberggade 15, 2300 København S. fra kl. 18.00 – 19:30, og vi vil i løbet af aftenen stille noget let forplejning samt drikkevarer til rådighed.

Hvis du er betalende medlem af FANT (200 kr. årligt), er du inviteret til at deltage, og vi håber virkelig på at se så mange af jer som muligt. Vi ønsker at gøre generalforsamlingen til en platform, hvor vi i samråd med vores medlemmer og bestyrelsen kan diskutere fremtiden for FANT, og vi åbner derfor op for spørgsmål og diskussioner omkring vores arbejde, projekter, fremtidige strategi osv. I klassisk generalforsamlings-stil vil vi også fortælle jer om, hvordan året 2023 er gået i FANT-regi, og derigennem kan I høre mere om, hvordan jeres medlemskab har været med til at bidrage til vores arbejde i Vestafrika. Derudover vil bestyrelsen bl.a. berette om regnskabet for 2023, ligesom budgettet for det kommende år vil blive gennemgået. Den fulde dagsorden kan ses herunder.

Forslag (punkt 7) skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. De skal sendes til vores formand, Morten Crone Sejersbøl, på morten.crone@gknordic.com senest søndag, den 24. marts.

Dagsorden til FANT – For A New Tomorrows Generalforsamling 2024:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2023 v. kasserer, Ralf Nielsen
 5. Forelæggelse af budget 2024 v. kasserer, Ralf Nielsen
 6. Fastsættelse af kontingent.
  1. Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på 200 kr. om året.
 7. Indkomne forslag, oplæg til årets aktiviteter, spørgsmål omkring FANTs arbejde og lignende
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
 9. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
 10. Eventuelt

Ønsker man at deltage i generalforsamlingen, kan man sende mail til FANTs Finance Manager, Rasmus på rasmus@fant.dk senest onsdag, den 27. marts.

Med håb og ønske om at se så mange medlemmer som muligt.

Mange hilsner
FANT-teamet