Mission og vision
FANT organiserer gennem idrætsaktiviteter børn, unge og handicappede i sunde fællesskaber og uddanner til demokratisk deltagelse

Afrika elsker sport – især fodbold – men manglende organisering, dårligt lederskab og udbredt fattigdom mindsker mulighederne for at børn, unge og handicappede kan dyrke idræt under ordentlige forhold. Idræt er passion, kærlighed og konkurrence, men uden organisering og lederskab kan idræt blive et redskab til vold og uenigheder. Traditionelle fordomme om køn forhindrer piger i at deltage i idrætsaktiviteter, ligesom handicappede ofte er ekskluderet. Der er mange positive virkninger forbundet med fællesskab omkring sport – virkninger som kan udvikle samfund og mennesker – men ofte er rammerne i Afrika ikke til stede til at opnå disse effekter.

FANT tror på, at idræt kan udvikle mennesker og samfund

Og derfor være et unikt redskab i relation til udviklingsarbejde. FANT bruger menneskers motivation og kærlighed til idræt til at skabe positiv forandring på forskellige niveauer og platforme. Vi tror på, at sport kan ændre verden.

FANTs vision for fremtiden er, at alle mennesker i verden – uanset køn, alder, handicap eller oprindelse – får adgang til organiserede idrætsaktiviteter og -fællesskaber, som skaber både personlige og samfundsmæssige forandringer.

FANT adskiller sig fra andre traditionelle udviklingsorganisationer

Ved at tage udgangspunkt i noget, som skaber glæde og forener mennesker. Vores erfaring har vist os, at arbejdet med idræt er utrolig nyttigt, når der tales om begreber som fattigdomsbekæmpelse, ligestilling, uddannelse mm. Læs mere om FANTs specifikke projekter her.

Alle FANTs projekter er båret af lokalt ejerskab. Vi tror på, at måden at skabe udvikling og forandring er ved at have lokalbefolkningen med som aktive medspillere. Derfor indgår vi ikke i projekter med en ”giver” og en ”modtager” – vi laver projekter i partnerskaber og kræver at bolden konstant er i bevægelse.

FANT arbejder for at give udsatte grupper en stemme

Gennem græsrodsidræt opbygger FANT stærke civilsamfundsorganisationer, som på fredelig og demokratisk vis arbejder på at skabe positiv forandring. FNs Verdensmål danner således rammen om mange af de problematikker, FANT adresserer. Læs mere om FANTs arbejde med Verdensmålene her

Idræt kan skabe udvikling. Både for det enkelte individ, men også for lokalsamfund og nationer. Idræt kan samle hele verden ved begivenheder som Fodbold-VM og OL. Derfor giver det for os god mening at bruge idrætten til at skabe positiv forandring i verdens fattigste lande. Vores mål er at udbrede projekterne til endnu flere lande, som mangler de rette rammer for at opnå positive effekter af idrætsaktiviteter.