Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 20. maj afholder FANT – Football for A New Tomorrow ordinær generalforsamling (regnskabsår 2020). Generalforsamlingen afholdes på Kigkurren 8C, 1, 2300 København S. kl. 18.30 (det er også muligt at deltage online). Forslag (punkt 7) skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til morten@fant.dk Dagsorden til generalforsamlingen er følgende:...

Torsdag d. 20. maj afholder FANT – Football for A New Tomorrow ordinær generalforsamling (regnskabsår 2020).

Generalforsamlingen afholdes på Kigkurren 8C, 1, 2300 København S. kl. 18.30 (det er også muligt at deltage online).

Forslag (punkt 7) skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til morten@fant.dk

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab v. kasserer, Ralf Nielsen
  5. Forelæggelse af budget 2021 ved kasserer Ralf Nielsen
  6. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på 39kr om måneden
  7. Indkomne forslag og oplæg til årets aktiviteter
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter. Lene Mikkelsen ønsker at træde ud af bestyrelsen. I stedet foreslår bestyrelsen, at Laura Thatt indsættes i bestyrelsen
  9. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
  10. Eventuelt

Tilmelding sker ved at sende mail til josephine@fant.dk. Oplys gerne om du ønsker at deltage online.

Mvh. FANT-teamet