Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 18. juni kl. 19.00 afholder FANT sin årlige generalforsamling. Alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage denne aften, men pga. COVID19 er det blevet besluttet at holde generalforsamlingen online. Vi håber dog stadigvæk på at se så mange af jer som muligt. Hvis du har lyst til at deltage, så send en...

Torsdag den 18. juni kl. 19.00 afholder FANT sin årlige generalforsamling. Alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage denne aften, men pga. COVID19 er det blevet besluttet at holde generalforsamlingen online. Vi håber dog stadigvæk på at se så mange af jer som muligt. Hvis du har lyst til at deltage, så send en mail til fant@fant.dk, så deler vi link til mødet og guide til hvordan du deltager. Tilmeldingen skal ske seneste den 15. juni.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens/formandens beretning.
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 5. Forelæggelse af næste års budget.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Præsentation af nye samarbejder/projekter
 8. Indkomne forslag og oplæg til det kommende års aktiviteter.
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg.
 11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. senest den 8. juni. Forslag skal sendes til FANTs formand, Christian Lund Nielsen, på christianlundn@gmail.com