Indkaldelse til generalforsamling

Mandag den 3. juni kl. 18.00 afholder FANT sin årlige generalforsamling. Alle foreningens medlemmer er velkomne denne aften, og vi håber på at se så mange af jer som muligt. Den præcise adresse er endnu ikke fastlagt, men vil være et sted i København. Dagsorden for aftenen er pt. følgende: Valg af dirigent. Valg af...

Mandag den 3. juni kl. 18.00 afholder FANT sin årlige generalforsamling. Alle foreningens medlemmer er velkomne denne aften, og vi håber på at se så mange af jer som muligt. Den præcise adresse er endnu ikke fastlagt, men vil være et sted i København.

Dagsorden for aftenen er pt. følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens/formandens beretning.
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 5. Forelæggelse af næste års budget.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Eventuelle ændringer af vedtægterne.
 8. Præsentation af nye samarbejder/strategier.
 9. Indkomne forslag og oplæg til det kommende års aktiviteter.
 10. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 11. Evt. valg/nedsættelse af udvalg.
 12. Eventuelt.

Har du lyst til at komme med til en hyggelig aften, møde teamet bag FANT og blive opdateret på vores aktiviteter, kan du tilmelde dig ved at skrive en mail til formand Cecilie Hauerberg på cecilie@fant.dk