Generalforsamling i FANT

Mandag den 4. april (aften) afholder FANT den årlige generalforsamling i København. Alle foreningens medlemmer er velkomne denne aften, og vi håber på at se så mange af jer som muligt. Tidspunkt og sted er endnu ikke planlagt, da det vil afhænge af hvor mange som tilmelder sig.   Dagsorden for aftenen er pt. følgende:...

Mandag den 4. april (aften) afholder FANT den årlige generalforsamling i København. Alle foreningens medlemmer er velkomne denne aften, og vi håber på at se så mange af jer som muligt. Tidspunkt og sted er endnu ikke planlagt, da det vil afhænge af hvor mange som tilmelder sig.

 

Dagsorden for aftenen er pt. følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens/formandens beretning.
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 5. Forelæggelse af næste års budget.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Ændring af vedtægterne.
 8. Præsentation af nyt logo.
 9. Indkomne forslag og oplæg til det kommende års aktiviteter.
 10. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 11. Evt. valg/nedsættelse af udvalg.
 12. Eventuelt.

 

Har du lyst til at komme med til en hyggeligt aften, og høre lidt om, hvad der har været foregået i FANT i 2015, kan du tilmelde dig ved at skrive en mail til næstformand Cecilie Hauerberg på ceciilie@fant.dk.